Medeltid


Gycklarföreställning
En härlig kombination av humor och improvisation för hela familjen där varje föreställning blir unik.
 
En spännande upplevelse för hela familjen där publiken får uppleva jongleringsnummer och en improviserad saga. Sagan kombinerar berättande med improvisation där publiken får spela rollerna. När publiken tar en aktiv del och hamnar i fokus kan det oförutsedda hända och det gör det oftast.

Längd: 30-60 minuter
Scen: 5×3 meter
Ljud: Vid behov